Αφού είδε την ορκωμοσία του πρωθυπουργού βγήκε στην αυλή του και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα