Η άδικη επίθεση στο εστιατόριο της Μυκόνου: Οι αποδείξεις που αθωώνουν το κατάστημα

Όχι άλλα χτυπήματα στην Εστίαση

Σάλο έχει προκαλέσει η online «διαμαρτυρία» αμερικανού τουρίστα για ένα μεγάλο ποσό που κλήθηκε να πληρώσει σε εστιατόριο στη Μύκονο. Η «διαμαρτυρία» δημοσιεύθηκε στο Trip Advisor, ενώ την είδηση αναπαρήγαγαν όλα σχεδόν τα ελληνικά ΜΜΕ, στοχοποιώντας λανθασμένα την εν λόγω επιχείρηση, αφού σχεδόν αυθαίρετα και χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία, πήραν «ρόλο» δικαστή κι αμέσως κρέμασαν ταμπέλες στο θέμα με βιαστικά συμπεράσματα.

Το ΠΑΣΚΕΔΙ επικοινώνησε με το κατάστημα εστίασης στη Μύκονο προκειμένου να συγκεντρώσει από την πηγή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, που κακήν κακώς έτρεξαν… να φουσκώσουν τα ΜΜΕ ανά την Ελλάδα. Όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν τελικά ένας ΄΄κακόμοιρος΄΄ τουρίστας που πήγε για φαγητό στο glamour restaurant μέσα στο κύμα, αλλά μια παρέα από εννέα (9) τουρίστες, που τους έβγαινε από 90 Ευρώ στον καθένα. Εάν ήθελαν, θα μπορούσαν να γευματίσουν και 200 μέτρα πιο πάνω από την ακτή, με 15 Ευρώ την μερίδα τα καλαμαράκια. Καλό θα είναι τα ΜΜΕ, όταν ξεκινούν τέτοια ρεπορτάζ, να ρωτούν και τον Δήμο ή το Λιμενικό Ταμείο, πόσο χρεώνει το m2 των ακτών στους επιχειρηματίες.

Το ιστορικό της υπόθεσης με αποδείξεις

Πιο συγκεκριμένα, όπως δηλώνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο αμερικανός τουρίστας πράγματι γευμάτισε στο εστιατόριο (στις 18/5/2019), καταβάλλοντας το ποσό των 836€. Πλήρωσε με VISA λαμβάνοντας, όπως είναι αναμενόμενο, νόμιμη απόδειξη και έφυγε χωρίς να εκφράσει κάποιο παράπονο, ούτε φυσικά πραγματοποίησε κάποια καταγγελία στο Α/Τ Μυκόνου τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο αμερικανός τουρίστας πείστηκε να προχωρήσει σε αρνητικά σχόλια στο trip advisor κατόπιν μετέπειτα υπόδειξης από ανταγωνιστική επιχείρηση, η οποία του υπέδειξε το ποσό ως υπέρογκο σε σχέση με το προϊόν.

Το ΣΔΟΕ που… δεν βρήκε τίποτα

Στις 24/5 και αφού το θέμα με τον τουρίστα έπαιξε παντού, δυσφημίζοντας εντελώς αβάσιμα την επιχείρηση, κλιμάκιο του ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο στο κατάστημα. Ο έλεγχος δεν έδειξε απολύτως κανένα λάθος, αφού αποδείξεις και παραστατικά ήταν όλα σωστά, νόμιμα και έγκυρα. Μεταξύ αυτών, φυσικά, και η απόδειξη των 836€ του συγκεκριμένου αμερικανού τουρίστα.

Μάλιστα, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ βρήκαν και την απόδειξης του δικαστικού επιμελητή που είχε επιδώσει την εξώδικη διαμαρτυρία της επιχείρησης προς τη γειτονική επιχείρηση, η οποία φέρεται να ξεκίνησε όλη αυτή την αλυσίδα δυσφήμισης για το εστιατόριο.

Άμεση αποκατάσταση της αλήθειας

Παράκληση της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, όπως είναι αναμενόμενο, παραμένει η απόδοση της αλήθειας όσων συνέβησαν. Μέσα στους δύσκολους οικονομικά καιρούς, με την εστίαση να προσπαθεί να διατηρήσει ψηλά τον πήχη ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, είναι εντελώς άνανδρο να βομβαρδίζεται μια επιχείρηση που λειτουργεί εντελώς νόμιμα με ψεύδη και συκοφαντίες… μόνο και μόνο γιατί αυτά φέρνουν κλικ. Σε κάθε περίπτωση, τόσο τα ίδια τα γεγονότα, όσο και τα αποδεικτικά στοιχεία δεν αφήνουν κανένα σκοτεινό σημάδι.

Παρακαλούμε κι εμείς ως Σωματείο από την πλευρά μας, τα ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν την είδηση, να μελετήσουν προσεκτικά τα στοιχεία του ρεπορτάζ και να προχωρήσουν σε αποκατάσταση της αλήθειας.

The unfair attack on the restaurant of Mykonos: the proof that acquits the restaurant

No more hits in dining businesses: FACTS expose the arbitrary media reports

Panic has caused the online «protest» of an American tourist for the large check he called to pay at a restaurant in Mykonos. The «protest» was published in Trip Advisor, while the news was reproduced by almost all Greek media, mistakenly targeting the restaurant, having almost arbitrarily and without the necessary facts, took a «role» of a judge and immediately set labels on the subject with hasty conclusions.

PASKEDI contacted the restaurant in Mykonos in order to gather from the source all the information about the case that maliciously ran… to inflate the media across Greece. As it turns out, it was not some “poor” tourist who went to eat at the glamour restaurant nearby the waves, but a group of nine (9) tourists, leaving them out of 90€ each one of them. If they wanted, they could have a meal 200 meters above the coast with 15€. It would be good for the media, when they start such reports, to ask the Municipality or the Port Authority how much the m2 of coasts is charged to businessmen.

The background of the case with all the evidence

More specifically, as the owner of the restaurant, the American tourist actually ate in the restaurant (on 18/5/2019), paying the sum of 836 €. He paid with VISA and, as expected, he received a valid receipt and left without any complaint, nor of course made a complaint to the Mykonos Police Department on that day.

According to the restaurant owners, the American tourist was persuaded to comment negatively on the Trip Advisor following a suggestion by a competing business that indicated the amount was too expensive for the product.

SDOE did not find anything

On the 24th of May and after the matter with the tourist was published everywhere, defrauding the restaurant completely, an audit by Special Secretariat for Financial and Economic Crime Unit showed no fault at all since the evidence and the documents were all correct, legal and valid. Among them, of course, and the proof of 836 € of the particular American tourist.

In fact, SDOE auditors also found the bailiff’s receipt of the out-of-court complaint to the neighbouring company, which allegedly started the entire defamation chain for the restaurant.

Immediate restoration of the truth

The appeal of the restaurant owner, as expected, remains the designation of the truth of what has happened. In these difficult economic times, with the focus of trying to keep up the bar especially during the tourist season, it is completely unworthy to bombard a business that works completely legally with lies and slander… just for clickbait. In any case, both the facts themselves and the evidence do not leave any dark sign.

PASKEDI incites the media that reproduced the news, to study the details of the story carefully and to proceed to the restoration of the truth.