Πλαστά ή Αυθεντικά: Τι πρέπει να προσέχετε στα 20ευρα

Είναι γνωστό πως στην εποχή μας κυκλοφορούν πολλά πλαστά χαρτονομίσματα. Το πιο συνηθισμένο είναι το 20ευρο.

Δείτε παρακάτω τα σημεία κλειδιά που πρέπει να προσέχεις:

Είναι διάφορα σημεία του χαρτονομίσματος που είναι ανάγλυφα.

Σε αυτό το σημείο να προσέξετε στο φως το πρόσωπο της Ε.Ε.

Εδώ κοιτάζετε να υπάρχει αυτή η γραμμή.

Στο πλάι υπάρχει υδατογράφημα επίσης με το πρόσωπο της Ε.Ε.

ratpack.gr