Πρώτη φορά στην Ελλάδα μουσικό βίντεο κλιπ και στη νοηματική γλώσσα από τον Ματθαίο Γιαννούλη!

Η ευαισθησία του Ματθαίου Γιαννούλη είναι σε όλους γνωστή, όμως αυτό που μας επιφύλαξε είναι πραγματικά άξιο πολλών συγχαρητηρίων!

Μάλιστα η υψηλής “έντασης” ευαισθησία του είναι και ο λόγος που έκανε αυτή την καινοτομία, όμως είναι και πρωτοπόρος σε αυτό που κάνει και δίνει πάντα με την ψυχή του.

Υπάρχουν συνάνθρωποι μας, για τους οποίους η επικοινωνία είναι δύσκολη και περιορισμένη. Επικοινωνούν με τα χέρια και αυτά είναι η φωνή τους.

Οι κωφοί και βαρήκοοι συνάνθρωποι μας, έχουν την ίδια ανάγκη και διάθεση για επικοινωνία με όλους εμάς.

Σε αυτούς λοιπόν αφιερώνει ως ένδειξη σεβασμού, το τραγούδι «ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ» (ντουέτο με την Μαρία Νομικού), στην Ελληνική νοηματική γλώσσα, γιατί πολλές φορές τα «Λόγια της Σιωπής» είναι πιο ηχηρά, με την ευχή το τραγούδι αυτό, να γίνει προπομπός και παράδειγμα προς μίμηση ώστε ακολουθήσουν κι άλλα.

Καλή αρχή σ’ ένα κόσμο που τα λόγια αρκετές φορές είναι περιττά μπροστά στα συναισθήματα.